Μάθημα ποντιακής Λύρας. (Αδά σον κόσμον αγαπώ)

Μάθημα ποντιακής λύρας on-line θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η προσπάθεια αυτή. Προσωπικά με βοήθησε

αφού δεν ήξερα τίποτα, και με βάση αυτό το βίντεο και με μερικές βασικές πληροφορίες από ένα μπατζανάκη, τα κατάφερα! Πλέον παίζω αυτό τον σκοπό και προσπαθώ για το "Εσύ τεμόν το άκριβο". 

Συνέπεσε μάλιστα με μία λύρα που έφτιαξα από άγρια δαμασκηνιά,  την οποία περίμενα με  μεγάλη λαχτάρα να ακούσω πως παίζει, και έτσι η χαρά ήταν διπλή αφού η λύρα, είναι αυτή που βλέπεται στην αρχική του blog. 

Μεγάλο ευχαριστώ και στον λεβέντη που το έγραψε, δεν το παίζω όπως αυτός στο τέλος, αλλά είμαι στο δεύτερο στάδιο με τα "τρέμουλα και τα σπασίματα". 
Για προσπαθήστε! Θέλει υπομονή και επιμονή. Γιατί "μητήρ της μαθήσεως είναι η επανάληψη".


Νότες (μόνο η βάση):

Επεξήγηση:
μχ = πατάμε 1 χορδή
1δ = 1ο δάχτυλο, 2δ = 2ο δάχτυλο .....
1χ = 1η χορδή (ΛΑ) , 2χ = 2η χορδή (ΜΙ), 3χ = 3η χορδή (ΣΙ) 
δις = παίζουμε ακριβώς το ίδιο από το σύμβολο ":" μέχρι το σύμβολο "(δις)"

ΣΟΛ# = ΣΟΛ#(2χ, 3δ, μχ)
ΛΑ(κ) = ΛΑ κενή, ΛΑ(1χ) + ΜΙ(2χ)
ΣΙ = ΣΙ(1χ, 1δ, μχ)
ΝΤΟ = ΝΤΟ(1χ, 2δ, μχ)
ΦΑ = ΦΑ(2χ, 1δ) + ΝΤΟ(3χ, 1δ)
ΜΙ(κ) = ΜΙ κενή, ΜΙ(2χ) + ΣΙ(3χ)

Το τοξάρι ξεκινάει αριστερά και πάει εναλλάξ συνέχεια. Το τοξάρι πατάει πάντα 2 χορδές.

Οι νότες είναι οι εξής:
:ΣΟΛ#, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΣΙ, ΣΙ, ΣΙ, ΝΤΟ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΝΤΟ, NΤΟ (δις)
ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ, ΛΑ, ΛΑ, ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ
ΜΙ(κ), ΦΑ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)
Ή 
ΦΑ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)

(Ρεφρέν, το τοξάρι ξεκινάει αριστερά)
ΣΟΛ#, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ
ΣΟΛ#, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ, ΛΑ, ΛΑ, ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ
ΣΟΛ#, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ, ΛΑ, ΛΑ, ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ
ΜΙ(κ), ΦΑ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)
Ή 
ΦΑ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΣΟΛ#, ΦΑ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)
Καλή επιτυχία!
Τότον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

Instagram @pontiakilyra

Instagram @pontiakilyra