Μάθημα Ποντιακής λύρας Νο 15. Πουλόπον μ΄όθεν πορπατείς (βίντεο)


Νέο μάθημα λύρας με ένα ερωτικό τραγούδι, τώρα που ήρθε κι άνοιξη, καλή πρόοδο στους επίδοξους λυράρηδες.
Ευχαριστούμε τον δημιουργό των βίντεο Δημήτρη Βογιατζή.
Παρακάτω οι στίχοι του τραγουδιού και ακολούθως οι νότες μαζί με την επεξήγηση τους και το βίντεο.
Επιμονή, υπομονή και θα γίνει"δικό μας"!


Nα έμ’νε μικρόν μελεσσίδ’..


Πουλόπο μ’ όθεν πορπατείς
Τα τσιτσεκόπα ανθίζ’ νε
Τα μελεσσίδä έρχουνταν
Γλυκέα να μυρίζ’ νε

./.
Ελέπ’ ατα κ’εγώ γιοσμάς
το παλικάρ’ ζελεύω
να εμν’ νε μικρό μελεσσίδ’
απάνι σ’ να κονεύω
./.
Σό όραμα μ’ ελέπωσε
Και κλαίγω για τ’εσέν
Νύχταν ημέραν καίγουμε
Μανά ναϊλλοί εμένα
./.
Για τ’εσέν τυραννίγουμε
Πουλί μ’ ατόσα χρόνä
Πέει με το ναι να χάνταν’ νε
Τη κάρδä σ’ ιμ’ τα πόνä

Νότες που χρησιμοποιούνται:

ΣΙ = ΣΙ(1χ, 1δ, μχ)
ΛΑ(κ) = ΛΑ κενή, ΛΑ(1χ) + ΜΙ(2χ)
ΝΤΟ = ΝΤΟ(1χ, 2δ) + ΣΟΛ(2χ, 2δ)
ΡΕ = ΡΕ(1χ, 3δ ή 4δ, μχ)
ΣΟΛ = ΣΟΛ(2χ, 2δ) + ΡΕ(3χ, 2δ)
ΦΑ = ΦΑ(2χ, 1δ) + ΝΤΟ(3χ, 1δ)
ΜΙ(κ) = ΜΙ(2χ) + ΣΙ(3χ)
ΡΕ(ΙΙΙ) = ΡΕ(3χ, 2δ, μχ)


Το τοξάρι ξεκινάει αριστερά.

(1) [:] ΣΙ, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΝΤΟ, ΡΕ, ΝΤΟ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ, ΦΑ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΦΑ, ΡΕ(ΙΙΙ), ΜΙ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΦΑ, ΜΙ(κ), ΡΕ(ΙΙΙ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ) [δις]

(2) ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ), ΦΑ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ)

(3) ΡΕ(ΙΙΙ), ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ), ΦΑ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ)
Τότον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

Instagram @pontiakilyra

Instagram @pontiakilyra