Μάθημα Ποντιακής Λύρας Νο 14. Εσένα εγάπανα. (βίντεο)

Νέο μάθημα λύρας με ένα ωραίο τραγούδι σε ρυθμό τικ. Το τραγούδησε ο Χρύσανθος, με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο στη λύρα. 

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Βογιατζή για την άψογη δουλειά του στην παραγωγή του βίντεο και να του πούμε ότι περιμένουμε τις νότες γι΄αυτό το τραγούδι και για το προηγούμενο.
Παρακάτω οι στίχοι του τραγουδιού.

Εσέναν εγάπανα, και πελίν εποίν’ ατο(δις)
Τ’ άσπρον το σπαρέλοπο σ’(δις)
Έθελνα να λύν’ ατο(δις)
./.
Φίλνες με ντε νόστιμον
Έλεες με εν ντροπήν
Αδακά ελέπ’ νε μας

Χάϊτε οπίς ‘ς σο κεπίν
./.
Το σπαρελί σ’ έλυνα, κι’απ’ εσέν ‘κ εχπάγουμε(δις)
Ελεγάν ασάν εμέν(δις)
Για τ’ ατεν θα σφάγουμε
./.
Φίλνες με μικρόν αρνίν
κ’ ελέγω σεν μερμηγκώ
Απές ‘ς σον παράδεισον
Ευρίουμαι εθαρρώ
./.
Επέμνα μ’ με τη χαράν, ποίκες τη σεβντάν χαράμ(δις)
θελνες ζεγκίν με παράν(δις)
Και κ’ εποίκαμ’ τη χαράν(δις)
./.
Επαίρες το πλούσιον
Ατός πα εχόρτσες σε
‘κ εχάρες το νυφικόν
Ατός ντο εφόρτσες σεΝότες:

Επεξήγηση:

1) 1χ = 1η χορδή (ΛΑ) , 2χ = 2η χορδή (ΜΙ), 3χ = 3η χορδή (ΣΙ)
2) 1δ = 1ο δάχτυλο, 2δ = 2ο δάχτυλο .....
3) δχ = πατάμε 2 χορδές 
4) μχ = πατάμε 1 χορδή
5) τδ = τοξάρι δεξιά
7) τα = τοξάρι αριστερά
8) κ = κενή
9) Το σύμβολο "*" σημαίνει ότι σε μια τοξαριά παίζουμε 2 νότες ή και παραπάνω. 
10) Όταν βλέπουμε το σύμβολο [:] σημαίνει ότι εδώ ξεκινάει επανάληψη μέχρι το σύμβολο [δις]. Ότι υπάρχει ανάμεσα στο [:] και στο [δις] το παίζουμε 2 φορές

Οι νότες που χρησιμοποιούνται:

ΡΕ(ΙΙΙ) = ΡΕ(3χ, 2δ, μχ)
ΣΟΛ = ΣΟΛ(2χ, 2δ) + ΡΕ(3χ, 2δ)
ΛΑ(κ) = ΛΑ(1χ) + ΜΙ(2χ)
ΣΙ = ΣΙ(1χ, 1δ, μχ)
ΡΕ = ΡΕ(1χ, 3δ ή 4δ, μχ)
ΦΑ = ΦΑ(2χ, 1δ) + ΝΤΟ(3χ, 1δ)
ΜΙ(κ) = ΜΙ(2χ) + ΣΙ(3χ)
ΛΑ(ΙΙ) = ΛΑ(2χ, 3δ ή 4δ, μχ)
ΡΕ(ΙΙΙ) = ΡΕ(3χ, 2δ, μχ)
ΜΙ(ΙΙΙ) = ΜΙ(3χ, 3δ ή 4δ, μχ)


Η Βάση:
Το τοξάρι ξεκινάει αριστερά και πάει εναλλάξ εκτός όπου υπάρχει σήμανση για κάτι άλλο

(1) ΡΕ(ΙΙΙ), ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΣΙ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΡΕ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ)*ΣΟΛ, ΛΑ(κ),
ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ)

(2) ΡΕ(ΙΙΙ), ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΣΙ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ), ΡΕ, ΣΙ, ΛΑ(κ), ΛΑ(κ)*ΣΟΛ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ

(3) [:] ΣΟΛ [τα], ΣΙ, ΛΑ(κ), ΣΙ, ΛΑ(κ)*ΣΟΛ, ΛΑ(κ), ΣΟΛ [δις]

(4) ΛΑ(ΙΙ), ΣΟΛ*ΦΑ [τδ], ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΛΑ(ΙΙ), ΣΟΛ*ΦΑ [τδ], ΛΑ(ΙΙ), ΣΟΛ*ΦΑ, ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)

(5) ΡΕ(ΙΙΙ) [τδ], ΜΙ(ΙΙΙ), ΡΕ(ΙΙΙ), ΜΙ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΛΑ(ΙΙ), ΣΟΛ*ΦΑ [τδ], ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ)

(6) ΡΕ(ΙΙΙ) [τδ], ΜΙ(ΙΙΙ), ΡΕ(ΙΙΙ), ΜΙ(κ), ΦΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΣΟΛ*ΦΑ, ΛΑ(ΙΙ), ΣΟΛ*ΦΑ [τδ], ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΜΙ(κ), ΛΑ(κ), ΜΙ(κ)

Τότον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

Instagram @pontiakilyra

Instagram @pontiakilyra